Nová akcia

18.02.2013 17:20

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Kontakt

Andrej Šebeň - SHR Adresa : Nový Svet č. 12 ,90301 Senec

mobil : +421 915 509 302

info@dobrazelenina.sk a.seben@dobrazelenina.sk